- 25% na vybrané druhy klimatizácií

KLIMATIZÁCIA, CHLADENIE, VETRANIE

Klimatizácia

Čo je klimatizácia?

          Klimatizácia je mechanická úprava vzduchu v uzavretej miestnosti - chladenie, ohrievanie,  zvlhčovanie, odvlhčovanie a pod.

Princíp klimatizácie

       Najjednoduchším vysvetlením funkcie klimatizácie je princíp chladničky. Výparník, ktorý je umiestnený vo vnútornom klimatizovanom priestore, odoberá teplo z tohoto priestoru a kondenzátor, ktorý je zväčša umiestnený mimo klimatizovaného priestoru, odvádza teplo. Tento dej sa deje v procese chladenia. V procese kúrenia sú funkcie výparníka a kondenzátora zamenené, kondenzátor odoberá teplo z vonkajšieho prostredia a odovzdáva ho do vnútorného prostredia prostredníctvom výparníka.

 

Fyzikálny princíp v klimatizácii je zložený z procesov:

  • stláčanie pár chladiva,
  • kondenzácia vysokotlakového plynu na kvapalinu (ochladením),
  • transoprt kvapaliny pod tlakom do vnútornej jednotky,
  • expanzia do oblasti s nižším tlakom spojené s odparovaním t.j. premena kvapaliny na plyn (ohrievanie, odoberá teplo z priestoru).
  • opätovné nasávanie pár chladiva do kompresora a ich stláčenie ...

U klimatizačných zariadení sa stretávame s dvoma základnými typmi zariadenia:

  •  s pevným počtom otáčok kompresora pre vyregulovanie teploty miestnosti musí sa kompresor neustále zapínať a vypínať
  • s variabilným počtom otáčok kompresora - Inverter technológia, klimatizačná jednotka poskytne len taký vysoký výkon, aký je požadovaný, čo má za následok zníšenie spotreby elektrickej energie, hlučnosti, vyššiu životnosť a spoľahlivosť

Rozdelenie klimatizácii:

Rýchly návrh klimatizácie