- 25% na vybrané druhy klimatizácií

KLIMATIZÁCIA, CHLADENIE, VETRANIE

Tepelné čerpadlá

        

         Tepelné čerpadlá patria k obnoviteľným zdrojom energie a preto sú aj ideálnym riešením. S tepelným čerpadlom  ušetríte energiu a tým prispejete k lepšej úrovni životného prostredia a stavu Vašej peňaženky!  Je to tak, lebo tepelné čerpadlo využíva  voľnú energiu z okolitej prírody, ktorú dokáže  pretransformovať na energiu s vyššou teplotou a dodať ju do domu na vykurovanie, klimatizovanie, ohrev teplej vody, prípadne ohrev bazéna. A tým sa stávate nezávislý od fosílnych palív!
        

         Tepelné čerpadlá patria k prírode najšetrnejším zariadením na vykurovanie a klimatizovanie  budov. Zároveň sú riešením, ktoré vedie k ochrane prírody a hlavne, prinášajú majiteľom nemalé finančné úspory.  Spotreba elektrickej energie v porovnaní s elektrokotlom je tri až päť krát nižšia, z čoho vyplývajú aj nižšie prevádzkové náklady.


Typy tepelných čerpadiel