- 25% na vybrané druhy klimatizácií

KLIMATIZÁCIA, CHLADENIE, VETRANIE

Voda - voda

         
         Tepelné čerpadlo typu voda - voda odoberá prírodné teplo z vody. Môže ísť napríklad o studňu,  potok,  ktorý je v blízkosti Vášho pozemku. Tak môžete premeniť na teplo aj zdroj, ktorý ste predtým považovali za bezvýznamný. Ide o najúčinnejši typ tepelných čerpadiel. Podzemná voda má totiž stálu podzemnú teplotu cca 10°C, ktorá sa nemení s teplotnými zmenani na povrchu. Ide teda o najteplejší zdroj energie. Vykurovací faktor sa teda pohybuje okolo čísla 6 a to znamená, že tepelné čerpadlo voda-voda vám môže priniesť až 80 % úspory


Princíp tepelného čerpadla

          Pre tento systém je prírodným zdrojom povrchová, podzemná alebo spodná voda. Zo zdroja (väčšinou zo studne) odoberáme vodu, necháme ju prejsť výmenníkom tepelného čerpadla (výparníkom), ktorý z nej odobere časť tepla a zase ju vraciame späť do zeme druhou (vsakovacou) studňou. Vzdialenosť medzi vrtmi by mala byť minimálne 10 m, najlepšie v smere podzemných prúdov zdrojová  -  vsakovacia studňa.
           Kto má takéto podmienky, dáva väčšinou systému voda-voda prednosť. Vybudovanie zdroja väčšinou nie je finančne náročné (studňa obvykle existuje).
         Tepelné čerpadlo môžete využiť nielen na vykurovanie miestností alebo na prípravu teplej úžitkovej vody, ale v lete  aj na klimatizovanie. Pre takéto využitie je potrebné doinštalovať aj konvektory – fan coily.