- 25% na vybrané druhy klimatizácií

KLIMATIZÁCIA, CHLADENIE, VETRANIE

Vzduch - voda

         
         Tepelné čerpadlo vzduch-voda využíva prirodzené teplo z okolia – zo vzduchu – na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody ako aj chladenie objektu pričom umožňuje prevádzkovanie týchto funkcií za maximálne priaznivých finančných nákladoch. Solárne žiarenie vedie k neustálej obnove oteplenia vzduchu. Túto energiu prijíma tepelné čerpadlo s nízkou teplotou, ktorá sa vďaka tepelnému čerpadlu dostáva na vyššiu teplotnú úroveň, ktorá sa potom dá využiť pre účely domácnosti.
          Výborný pomer cena / výkon a predovšetkým univerzálnosť - to sú hlavné prednosti tepelných čerpadiel vzduch-voda. Najviac sa používaju takzvané split jednotky - tepelné čerpadlá delené na vonkajšiu a vnútornú jednotku.

 

Princíp tepelného čerpadla
 

          Jednou z najčastejších otázok je, ako je to možné, že zo vzduchu, najmä studeného, sa dá získať toľko energie, s ktorou sa dá potom vykurovať alebo pripravovať teplá úžitková voda. Princíp sa dá porovnať s princípom chladničky, len v opačnom zmysle. Chladnička odoberá z vnútorného prostredia teplo a toto potom odovzdáva do okolia. Preto je chladnička na zadnej strane teplá.
         Chladivo, ktoré cirkuluje v systéme, prijíma teplotu okolia a pritom sa odparuje. Túto paru potom nasaje kompresor a stlačí ju. Stlačením dochádza k zvýšeniu teploty. V kondenzátore je teplo z pary odovzdané kúreniu. Para sa opäť ochladí a prostredníctvom ventilu sa tlak zníži. Keď poklesne teplota na úroveň nižšiu ako je teplota okolia, začne sa celý cyklus od znova.
         Klimatizovanie v lete pre tepelné čerpadlo to nie je žiadny problém. Keďže princíp je rovnaký ako pri chladničke či klimatizačnom zariadení, môžete tepelné čerpadlo využiť nielen na vykurovanie miestností alebo na prípravu teplej úžitkovej vody. V lete s ním môžete vo svojom dome aj klimatizovať. Pre takéto využitie je potrebné doinštalovať aj konvektory – fan coily. Ich tepelný výmenník odoberá z miestnosti teplo a prostredníctvom okruhu s vykurovacou vodou ho vedie do hydroboxu vnútornej jednotky a ďalej cez okruh chladiva a cez vonkajšiu jednotku do vonkajšieho vzduchu.