- 25% na vybrané druhy klimatizácií

KLIMATIZÁCIA, CHLADENIE, VETRANIE

Vzduchotechnika

    V dnešnej modernej dobe väčšina nových rodinných domov,  prevádzok v moderných budovách  potrebuje pre zaistenie   správnej  mikroklímy   riadené   nútené  vetranie.
    Človek až 80 % času trávi v uzatvorených priestoroch.

     

     S   ohľadom   na   prevádzkové   náklady  a  životné prostredie  to  znamená  vetranie  so  spätným získavaním tepla - REKUPERÁCIA.

     

 

Čo je rekuperácia?

          Rekuperácia, alebo spätné získavanie tepla je dej, pri ktorom sa privádzaný čerstvý vzduch do budovy predhrieva teplým odpadovým vzduchom. Teplý vzduch nie je teda bez úžitku odvedený otvoreným oknom von, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému čertsvému vzduchu. Zjednodušene povedané, je to spätné získavanie tepla, čiže výrazné šetrenie energiami.

Účinnosť rekuperácie

             Účinnosť rekuperácie  je percentuálne vyjadrenie spätného využitia odpadového tepla pre ohrev  čerstvého vzduchu. Účinnosť sa pohybuje v intervale 0 až 100 %. Reálne sa však hodnoty účinnosti pohybujú v rozmedzí 60 až 95 %.

Využitie vetrania :