- 25% na vybrané druhy klimatizácií

KLIMATIZÁCIA, CHLADENIE, VETRANIE

Vetranie bytových a rodinných domov

       
          Vetranie rodinných a bytových domov vetracími zariadeniami so spätným získavaním tepla, vám zabezpečí zdravé prostredie v obývaných priestoroch, ktoré je pre pohodu ľudí veľmi dôležité.  Otváraním okien za účelom vetrania strácame tepelnú energiu vnútorného ventilačného vzduchu. Energia, ktorá unikne pri vetraní, predstavuje veľkú časť celkovej energie potrebnej pre vykurovanie. Pri riadenom vetraní s rekuperáciou vzduchu sa využíva energia obsiahnutá v odsávanom vzduchu, ktorý by bol bežne oknami bez využitia vypustený von. Využíva sa tu aj teplo generované vo vnútri budovy svietidlami, osobami či domácimi spotrebičmi. Rekuperácia vzduchu nielen prispieva k zdravému životu a komfortnému vykurovaniu, ale taktiež prináša nemalé úspory energie potrebnej na vykurovanie.

         Je vedecky dokázané, že použitie vetrania rekuperáciou vzduchu má pozitívny vplyv na znižovanie chorôb s dýchacími cestami a tiež znižovanie vzniku baktérií a plesní v každej domácnosti, kde nie je zabezpečené pravidelné vetranie.

Výhody vetracích systémov:

  • záruka hygienických nutných trvalých výmen vzduchu
  • vylúčenie vzniku plesní
  • vylúčenie tepelného diskomortu
  • úspora až 90% nákladov na vetranie
  • využitie všetkých interných a externých tepelných ziskov z priestoru domu, resp. bytu
  • prívod dokonale filtrovaného červého vzduchu

 

Ponúkame:

         Vetracie zariadenia od spoločnosti ATREA s.r.o., ktorá sa dlhodobo špecializuje na vnútorné prostredie nízkoenergetických a energeticky pasivním objektov. Na základe skúseností optimalizuje rekuperačné zariadenia, rozvody vzduchu, zdroje tepla a systémy regulácie.

   
  Teplovzdušné vetranie, vykurovanie a chladenie
 
  Marketing katalóg EC4 a ECV4 Marketing katalóg EASY Marketing katalóg R4
   
  Technický list EC4 a ECV4 Technický list EASY Technický list R4
       
 
  Technický list Alfa a Kappa Technický list RDH4 Technický list IZT