Evapomat

EVAPOmat® rozprašuje čistiace a zápach eliminujúce látky pomocou ultrazvukového článku. Odstraňuje baktérie a plesne cez ventilačný systém a z povrchu výparníka klimatizačného systému a spoľahlivo eliminuje zápach.