HLÁSENIE PORÚCH - DOMÁCE SPOTREBIČE

Informácie o zariadení
Informácie o zákazníkovi