KARIÉRA

Máte záujem stať sa súčasťou tímu COLD s.r.o.?
 
Sme obchodná spoločnosť, ktorá pôsobí v 3 základných oblastiach:
 

  • Klimatizačné jednotky - predaj, poradenstvo, servis, údržba a čistenie
  • Obchodné priestory - prenájom kancelárií v sídle našej spoločnosti
  • Vysokozdvižná plošina - prenájom plošiny a práce vo výškach

 
Sme spoločnosť neustále vylepšujúca svoje služby, usilujúca sa vytvárať  v našom tíme zdravého kolektívneho ducha v práci aj v osobnom prístupe. Každý náš zamestnanec je pre nás rovnako dôležitý pričom ku každému pristupujeme individuálne. Pracujeme na našom ďalšom rozvoji a vždy chceme byť stabilným partnerom najmä pre našich zákazníkov, čo vieme naplniť iba spoločnou tímovou prácou.
Radi u nás privítame schopných ľudí so záujmom posúvať veci dopredu, so zodpovedným prístupom a tiež ľudí, ktorí vnímajú svoju prácu ako priestor na sebarealizáciu a hľadanie riešení. Hľadáme tímových hráčov, na veku a pohlaví nezaleží. Ak vás zaujal profil našej spoločnosti, predmet našej činnosti alebo sa chcete svojej profesii naplno realizovať v našom tíme, neváhate a kontaktujte nás.
Budeme sa tešiť na Váš životopis a veríme, že práve Vy budete súčasťou našej spoločnosti.
 
Aktuálne máme tieto voľné pozície
 
Váš profesionálny životopis s uvedením názvu pozície, o ktorú máte záujem a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete nižšie, nám zašlite na adresu spoločnosti:
 
COLD s.r.o., Kasárenská 2050, 911 05  Trenčín
alebo elektronicky na e-mail: info@coldservis.sk
 
Ak máte záujem zistiť o pozícii viac informácií, neváhajte nám zavolať na číslo: 032/222 0 222

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 
Vaše osobné údaje sú Vašou neoddeliteľnou súčasťou a máte právo na ich ochranu. My toto Vaše právo plne rešpektujeme a súčasne nás teší, že sa o ochranu a spracovávanie Vašich osobných údajov zaujímate.
 
Máme záujem na tom, aby ste sa už počas návštevy nášho webu www.coldservis.sk cítili dobre a bezpečne a náš spôsob ochrany osobných údajov považovali za zodpovedný a smerovaný k Vám s cieľom s takto získanými osobnými údajmi nakladať a spracovávať ich zodpovedne a v súlade s právnou úpravou.
 
Nižšie uvedené ustanovenia o ochrane osobných údajov Vám poskytnú informácie o rozsahu a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky. Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k Vašej osobe.
 
Ochrana osobných údajov podlieha právnej úprave základných právnych predpisov, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a to hlavne Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady EÚ (ďalej len „GDPR“) a zákonu č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).
 
V súvislosti s Vašim záujmom pracovať u nás udeľujete našej spoločnosti COLD s.r.o. súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise.
V prípade, ak máte záujem pracovať v našom tíme spoločnosti COLD s.r.o., budeme Vaše osobné údaje zaslané od Vás uchovávať po dobu 6 mesiacov alebo do doby kratšej, ak by ste sa rozhodli Váš súhlas so spracovávaním a uchovávaním Vašich osobných údajov odvolať skôr. Po uvedenú dobu budú spracovávané a uchovávané Vaše osobné údaje, ktoré sú obsiahnuté vo Vašom profesijnom životopise a jeho prílohách a v našej spoločnej emailovej alebo písomnej komunikácii.
 

Poučenie záujemcov o prácu v spoločnosti COLD s.r.o

Súhlas so spracovávaním osobných údajov (GDPR) spoločnosťou COLD s.r.o