Priemyselné vetranie

S rozvojom priemyslu sa zväčšuje aj samotný počet priemyselných hál s rôznou prevádzkou, pričom každý typ prevádzky má iné, špecifické požiadavky na vnútornú mikroklímu.

V priemyselných halách vplýva často na úpravu vzduchu viacero aspektov, akými sú napríklad:

  • kvalita vzduchu, keďže v priemyselných prevádzkach môžu vznikať nebezpečné látky pre zdravie človeka;
  • teplota z okolitých strojov, prípadne aj výrobkov.