Formulár na odstúpenie od zmluvy

     FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

     (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Dátum a podpis spotrebiteľa