Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti s uvedením názvu pozície spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielať na poštovú adresu:

COLD s.r.o., Kasárenská 2050, 911 05  Trenčín alebo elektronicky na adresu: info@coldservis.sk

 

Uchádzač o zamestnanie o konkrétnu, zverejnenú voľnú pozíciu udeľuje súhlas  spoločnosti COLD s.r.o. so spracovaním osobných údajov uvedených v životopise a žiadosti o prijatie do zamestnania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.") počas doby trvania výberového konania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
 

  Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Uchádzači o zamestnanie v spoločnosti COLD s.r.o., ktorí majú záujem byť vedení v databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu 6 mesiacov, k svojej žiadosti o zamestnanie a profesijnému životopisu priložia svoj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
 

  Súhlas so spracovaním osobných údajov

 
Ponúkané voľné pracovné pozície:

Pracovná pozícia

Pracovná náplň Požiadavky na zamestnanca
1) Mechanik chladiarenských zariadení Záručný a pozáručný servis domácich spotrebičov  
(chladničky, mrazničky, chladiace a mraziace boxy)
Elektrotechnik,  vyhláška MPSV 508/2009 Zz., spájkovací preukaz, vodičský preukaz B, práca s PC, prax v odbore výhodou
2) Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení Záručný a pozáručný servis klimatizačných
a vzduchotechnických zariadení (klimatizácie, chillery, VZT jednotky)
Elektrotechnik,  vyhláška MPSV 508/2009 Zz., spájkovací preukaz, vodičský preukaz B, práca s PC, prax v odbore výhodou
3) Mechanik - opravár domácich spotrebičov

Záručný a pozáručný servis domácich spotrebičov  
(práčky, sušičky, umývačky, varné dosky, rúry)

Elektrotechnik,  vyhláška MPSV 508/2009 Zz.,  vodičský preukaz B, práca s PC, prax v odbore výhodou