KONTAKT

  COLD elektro    

Prevádzka:
COLD elektro, Kasárenská 2050,
911 05 Trenčín

telefón: 032 222 0 222 / kl.3
predajňa elektro: 0902 17 44 17

Fakturačná adresa:
Peter Čapák - COLD servis, Na záhumní 12,
911 05 Trenčín
   
e-mail: elektro@coldservis.sk OTVÁRACIE HODINY
pondelok - piatok: 08:30 - 17:00
Prestávka: 12:00 - 12:30
IČO: 41446836
IČ DPH: SK1074098718
IBAN: SK25 1100 0000 0026 2880 0934

 

  COLD servis    

COLD s.r.o., Kasárenská 2050,
911 05 Trenčín

telefón: 032 222 0 222 / kl.2

e-mail: servis@coldservis.sk OTVÁRACIE HODINY
pondelok - piatok: 08:00 - 16:30
Prestávka: 12:00 - 12:30
IČO: 45930261
IČ DPH: SK2023144761
IBAN: SK82 1100 0000 0029 2979 4400