Klimatizácie

Princíp klimatizácie

Najjednoduchším vysvetlením funkcie klimatizácie je princíp chladničky. Výparník, ktorý je umiestnený vo vnútornom klimatizovanom priestore, odoberá teplo z tohto priestoru a kondenzátor, ktorý je zväčša umiestnený mimo klimatizovaného priestoru, odvádza teplo. Tento dej sa deje v procese chladenia. V procese kúrenia sú funkcie výparníka a kondenzátora zamenené, kondenzátor odoberá teplo z vonkajšieho prostredia a odovzdáva ho do vnútorného prostredia prostredníctvom výparníka.
 

Fyzikálny princíp v klimatizácii je zložený z procesov:

  • stláčanie pár chladiva;
  • kondenzácia vysokotlakového plynu na kvapalinu (ochladením);
  • transport kvapaliny pod tlakom do vnútornej jednotky;
  • expanzia do oblasti s nižším tlakom spojené s odparovaním, t.j. premena kvapaliny na plyn (ohrievanie odoberá teplo z priestoru);
  • opätovné nasávanie pár chladiva do kompresora a ich stláčanie ...

 

U klimatizačných zariadení sa stretávame s dvoma základnými typmi riadenia kompresorov:

  • s pevným počtom otáčok kompresora - pre vyregulovanie teploty miestnosti sa musí kompresor neustále zapínať a vypínať;
  • s variabilným počtom otáčok kompresora - Inverter technológia, kompresor poskytne len taký vysoký výkon, aký je požadovaný, čo má za následok zníženie spotreby elektrickej energie, hlučnosti, vyššiu životnosť a spoľahlivosť.

 

Banner button
Potrebovali by ste doma schladiť?
Kontaktujte nás
https://coldservis.sk/formular/kontaktny-formular