Poradenstvo a montáž

Poradenstvo
Individuálny a v každom smere profesionálny prístup k zákazke. Každému návrhu musí predchádzať konzultácia so zákazníkom. Zhodnocujú sa nároky úradov, nároky a predstavy zákazníkov a komplexne sa posudzujú všetky aspekty. Vždy vyžadovanými podkladmi sú pôdorysy podlaží s rozpismi miestností, rezy konštrukciami, prípadne pohľady na stavbu.
V niektorých prípadoch vykonávame obhliadku priestorov, kde dokážeme zhodnotiť a vysvetliť zákazníkovi optimálne umiestnenie, riešenie a ďalšie náležitosti spojené so samotnou inštaláciou. Na základe týchto informácií Vám spracujeme položkovú cenovú ponuku. Návrh vzduchotechniky môžete mať spracovaný aj projektantom a mali by ste mať k dispozícii komplexný projekt vzduchotechniky, ktorý obsahuje technickú správu, výkresovú dokumentáciu a výkaz/výmer projektu. V tomto prípade vieme vypracovať cenovú ponuku podľa výkazu a len odkonzultovať – posúdiť návrh. Po odkonzultovaní návrhu, cenovej ponuky a predbežných termínov dochádza k objednávke zákazky.
 
Montáž
Plánovanie termínov a konzultácie našej inštalácie s ostatnými profesiami na stavbe vieme predísť neočakávaným problémom a v neposlednej rade ušetreniu Vašich finančných prostriedkov v priebehu výstavby. Montáž vzduchotechniky zabezpečujú naši odborní technici, ktorí sa pravidelne zúčastňujú rôznych školení. Realizácia môže prebiehať v rôznych etapách, vo viacerých krokoch. Najčastejšie predpríprava rozvodov a následne inštalácia zariadení so sprevádzkovaním a zareguľovaním systémov.
 
Záručný a pozáručný servis
Montážou vetrania u nás zákazka nekončí... Zariadenia a systémy ako celky je nutné preventívne servisovať, čistiť a udržiavať v prevádzky schopnom stave. V prípade porúch používame výhradne originálne náhradné diely, prípadne plnohodnotné náhrady dielov.
 
 

Banner button
Máte otázky k riešeniu vetrania pre vašu domácnosť?
Opýtajte sa nás
https://coldservis.sk/formular/kontaktny-formular?id=2