Vetranie

Vetranie
Nútené vetranie sa v dnešnej modernej dobe stalo vo väčšine prípadoch štandardom pri nízkoenergetických, pasívnych domoch, ale aj moderných budovách. Aby sa so spotrebovaným vzduchom neodvádzalo von aj hodnotné teplo, väčšina nových systémov na vetranie obytných miestností disponuje aj takzvanou funkciou rekuperácie.
 
Čo je rekuperácia?
Rekuperácia alebo spätné získavanie tepla je dej, pri ktorom sa privádzaný čerstvý vzduch do budovy predhrieva teplým odpadovým vzduchom. Teplý vzduch nie je teda bez úžitku odvedený otvoreným oknom von, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému čerstvému vzduchu. Zjednodušene povedané, je to spätné získavanie tepla, čiže výrazné šetrenie energiami.
 
Účinnosť rekuperácie
Účinnosť rekuperácie je percentuálne vyjadrenie spätného využitia odpadového tepla pre ohrev čerstvého vzduchu. Účinnosť sa pohybuje v intervale 0 až 100 %. Reálne sa však hodnoty účinnosti pohybujú v rozmedzí 60 až 95 %.
 
 
Banner button
Potrebujete poradiť s riešením vetrania pre vašu domácnosť?
Kontaktujte nás
https://coldservis.sk/formular/kontaktny-formular?id=2