Servis

Servis klimatizácií
Základnou podmienkou pre správne fungovanie a dlhodobú životnosť Vašej klimatizácie je jej pravidelný servis. Pravidelnou údržbou predchádzate možným poruchám na zariadení. Dôvodov, prečo vykonávať pravidelný servis je hneď niekoľko. Sú nimi napríklad zníženie spotreby energie a s tým spojená úspora Vašich finančných prostriedkov.
 
Čo obsahuje servisná (profylaktická) kontrola zariadenia?
Základná servisná kontrola jednej vnútornej jednotky a jednej vonkajšej jednotky zahŕňa nasledujúce kroky:

  • čistenie a dezinfekcia kondenzátora vonkajšej a vnútornej jednotky;
  • čistenie filtrov;
  • skúška správneho odtoku kondenzátu;
  • kontrola elektrického zapojenie;
  • kontrola tlaku chladiva v okruhu;
  • diagnostika prípadnej vážnejšej poruchy s následným vypracovaním cenového návrhu

 
Ak technik na mieste servisu identifikuje, že bude nutné vykonať práce nad rámec štandardnej základnej servisnej kontroly, prípadne ich nebude možné odstrániť okamžite, na tieto práce bude vypracovaná zákazníkovi cenová ponuka. Príklad prác nad rámec: nefunkčná jednotka, doplnenie chladiva, ťažko prístupná jednotka s nutnou výstavbou lešenia alebo použitia plošiny. Cena servisu nezahŕňa prípadnú výmenu filtrov alebo náhradných dielov.

Banner button
Máte nejaký problém s klimatizáciou?
Objednať si servis
https://coldservis.sk/formular/kontaktny-formular?id=4