VODA - VODA

Typ voda-voda
Tepelné čerpadlo typu voda-voda odoberá prírodné teplo z vody. Môže ísť napríklad o studňu, potok, ktorý je v blízkosti Vášho pozemku. Tak môžete premeniť na teplo aj zdroj, ktorý ste predtým považovali za bezvýznamný. Ide o najúčinnejší typ tepelných čerpadiel. Podzemná voda má totiž stálu podzemnú teplotu cca 10 °C, ktorá sa nemení s teplotnými zmenami na povrchu. Ide teda o najteplejší zdroj energie. Vykurovací faktor sa pohybuje okolo čísla 6 a to znamená, že tepelné čerpadlo voda-voda Vám môže priniesť až 80 % úspory.
 

Princíp tepelného čerpadla
Pre tento systém je prírodným zdrojom povrchová, podzemná alebo spodná voda. Zo zdroja (väčšinou zo studne) odoberáme vodu, necháme ju prejsť výmenníkom tepelného čerpadla (výparníkom), ktorý z nej odoberá časť tepla a zase ju vraciame späť do zeme druhou (vsakovacou) studňou. Vzdialenosť medzi vrtmi by mala byť minimálne 10 m, najlepšie v smere podzemných prúdov, zdrojová - vsakovacia studňa. Kto má takéto podmienky, dáva väčšinou systému voda-voda prednosť. Vybudovanie zdroja nie je finančne náročné (studňa obvykle existuje). Tepelné čerpadlo môžete využiť nielen na vykurovanie miestností alebo na prípravu teplej úžitkovej vody, ale v lete aj na klimatizovanie. Pre takéto využitie je potrebné doinštalovať aj konvektory – fan coily.
 

Banner button
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
https://coldservis.sk/formular/kontaktny-formular?id=6